НОВИ КНИГИ

Акушерство. Гинекология

Анатомия. Хистология. Цитология. Ембриология

Анестезиология. Реанимация. Интензивна терапия

Биология. Паразитология. Медицинска генетика

- 1 -

37776, 37776-Генетика 

Медицинска генетика и геномика  / Драга Тончева, Савина Хаджидекова, Стоян Лалчев, Радка Тинчева, Сена Карачанак-Янкова и др. ; Ред. Драга Тончева, Савина Хаджидекова . - София : АРСО, 2020 . - 618 с.

   

   ISBN 978-619-197-057-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17981

Вътрешни болести

Гериатрия

Дерматология. Венерология

Диагностика

Доказателствена медицина

Езикознание

Здравеопазване. Социална медицина. МБС

- 2 -

37298, 37298-Здравеопазване. Социална медицина, 37298-Социална медицина 

Измерване на качеството на живот при хронични заболявания  : В 2 ч. . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2018-2020

   

   Ч. 2 / Боряна Левтерова . - 2020 . - 149 с.

   

   ISBN 978-619-237-067-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17963

- 3 -

37773 

Петрова, Гергана

   Предизвикателства пред медицинската сестра в процеса на промоция на здравето : Монография / Гергана Петрова . - Пловдив : МАКРОС, 2020 . - 258 с.

   Дарение от доц. Г. Петрова

   ISBN 978-954-561-522-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17975

Имунология. Алергология

- 4 -

II 15717-Имунология 

Abbas, Abul et al.

   Basic immunology : Functions and disorders of the immune system / Abul Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai . - 6th ed. . - Philadelphia : Elsevier, 2020 . - 319 p. . -  (Student consult)

   

   ISBN 978-0-323-54943-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17962

- 5 -

Д 598 

Дерменджиев, Светлан Михов

   Ангионевротичен оток - епидемиология, етиология, патогенеза, форми, клинично протичане, диагностични и диференциално-диагностични критерии, терапевтични подходи : Дисертационен труд за придобиване на научната степен "Доктор на науките" / Светлан Михов Дерменджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 215 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 17923

- 6 -

37769 

Дерменджиев, Светлан Михов

   Ангионевротичен оток - епидемиология, етиология, патогенеза, форми, клинично протичане, диагностични и диференциално-диагностични критерии, терапевтични подходи : Автореферат / Светлан Михов Дерменджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 63 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 17924

Инфекциозни болести. Епидемиология. Паразитология

Микробиология

- 7 -

II 15718-Микробиология 

Murray, Patrick R. et al.

   Medical microbiology / Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michael A. Pfaller . - 9th ed. . - Edinburgh : Elsevier, 2021 . - 855 p. . -  (Student consult)

   

   ISBN 978-0-323-67322-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17964

Наука. Образование

- 8 -

II 15722, II 15722-Висше образование, II 15722-МУ - Пловдив-история, II 15722-Наука.Образование 

[Седемдесет и пет] 75 години Медицински университет - Пловдив  /  Ред. Мариана Мурджева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 192 с.

   

   ISBN 978-619-237-064-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 13989

Неврология

Обща медицина

- 9 -

37770-Обща медицина 

2020-2021 basic and clinical science course  : In 13 v. /  Ed. Christopher J. Rapuano, J.Timothy Stout et al. . - San Francisco : American Academy of Ophthalmology, 2020

   

   V. 1. Update on general medicine . - 362 p.

   

   ISBN 978-1-68104-357-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17933

Онкология

Ортопедия. Травматология

Оториноларингология

Офталмология

- 10 -

37770-Офталмология 

2020-2021 basic and clinical science course  : In 13 v. /  Ed. Christopher J. Rapuano, J.Timothy Stout et al. . - San Francisco : American Academy of Ophthalmology, 2020

   

   V. 2. Fundamentals and principles of ophthalmology . - 546 p.

   

   ISBN 78-1-68104-358-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17934

- 11 -

37770-Офталмология 

2020-2021 basic and clinical science course  : In 13 v. /  Ed. Christopher J. Rapuano, J.Timothy Stout et al. . - San Francisco : American Academy of Ophthalmology, 2020

   

   V. 3. Clinical optics . - 374 p.

   

   ISBN 978-1-68104-359-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17935

- 12 -

37770-Офталмология 

2020-2021 basic and clinical science course  : In 13 v. /  Ed. Christopher J. Rapuano, J.Timothy Stout et al. . - San Francisco : American Academy of Ophthalmology, 2020

   

   V. 4. Ophthalmic pathology and intraocular tumors . - 430 p.

   

   ISBN 978-1-68104-360-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17936

- 13 -

37770-Офталмология 

2020-2021 basic and clinical science course  : In 13 v. /  Ed. Christopher J. Rapuano, J.Timothy Stout et al. . - San Francisco : American Academy of Ophthalmology, 2020

   

   V. 5. Neuro-ophthalmology . - 428 p.

   

   ISBN 78-1-68104-361-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17937

- 14 -

37770-Офталмология 

2020-2021 basic and clinical science course  : In 13 v. /  Ed. Christopher J. Rapuano, J.Timothy Stout et al. . - San Francisco : American Academy of Ophthalmology, 2020

   

   V. 6. Pediatric ophthalmology and strabismus . - 475 p.

   

   ISBN 978-1-68104-362-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17938

- 15 -

37770-Офталмология 

2020-2021 basic and clinical science course  : In 13 v. /  Ed. Christopher J. Rapuano, J.Timothy Stout et al. . - San Francisco : American Academy of Ophthalmology, 2020

   

   ISBN 978- 1-68104-363-0 

   V. 7. Oculofacial plastic and orbital surgery . - 356 p.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 17939

- 16 -

37770-Офталмология 

2020-2021 basic and clinical science course  : In 13 v. /  Ed. Christopher J. Rapuano, J.Timothy Stout et al. . - San Francisco : American Academy of Ophthalmology, 2020

   

   V. 8. External disease and cornea . - 533 p.

   

   ISBN 978-1-68104-364-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17940

- 17 -

37770-Офталмология 

2020-2021 basic and clinical science course  : In 13 v. /  Ed. Christopher J. Rapuano, J.Timothy Stout et al. . - San Francisco : American Academy of Ophthalmology, 2020

   

   V. 9. Uveitis and ocular inflammation . - 383 p.

   

   ISBN 978-1-68104-365-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17941

- 18 -

37770-Офталмология 

2020-2021 basic and clinical science course  : In 13 v. /  Ed. Christopher J. Rapuano, J.Timothy Stout et al. . - San Francisco : American Academy of Ophthalmology, 2020

   

   V. 10. Glaucoma . - 319 p,. 

   

   ISBN 978-1-8104-366-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17946

- 19 -

37770-Офталмология 

2020-2021 basic and clinical science course  : In 13 v. /  Ed. Christopher J. Rapuano, J.Timothy Stout et al. . - San Francisco : American Academy of Ophthalmology, 2020

   

   ISBN 978-1-68104-367-8 

   V. 11. Lens and cataract . - 288 p.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 17947

- 20 -

37770-Офталмология 

2020-2021 basic and clinical science course  : In 13 v. /  Ed. Christopher J. Rapuano, J.Timothy Stout et al. . - San Francisco : American Academy of Ophthalmology, 2020

   

   V. 12. Retina and vitreous . - 468 p.

   

   ISBN 978-1-68104-368-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17951

- 21 -

37770-Офталмология 

2020-2021 basic and clinical science course  : In 13 v. /  Ed. Christopher J. Rapuano, J.Timothy Stout et al. . - San Francisco : American Academy of Ophthalmology, 2020

   

   V. 13. Refractive surgery . - 254 p.

   

   ISBN 978-1-68104-369-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17952

- 22 -

37772-Офталмология 

Basic principles of ophthalmic surgery  /  Ed. Ayman Naseri . - 4th ed. . - San Francisco : American Academy of Ophthalmology, 2019 . - 290 p.

   

   ISBN 978-1-68104-220-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17955

- 23 -

37771-Офталмология 

Basic techniques of ophthalmic surgery  /  Ed. Jean R. Hauscheer . - 3rd ed. . - San Francisco : American Academy of Ophthalmology, 2019 . - 610 p.

   

   ISBN 978-1-68104-219-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17954

Патология

- 24 -

II 15721-Патология 

Kumar, Vinay et al.

   Robbins basic pathology / Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Jon C. Aster . - 10th ed. . - Philadelphia : Elsevier, 2018 . - 935 p. . -  (Student consult)

   

   ISBN 978-0-323-35317-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17967

Педиатрия

- 25 -

37774 

Хранене и развитие  : Доклади от Четвърта мултифасетна конференция върху детското развитие, 5 - 6 април 2019, Пловдив /  Ред. Иван Иванов, Владимир Пилософ . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 253 с.

   

   ISBN 978-619-237-065-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14054

Професионални болести

Психиатрия. Медицинска психология

Радиология

Дентална медицина

- 26 -

C I 509-Дентална медицина 

Clinical dentistry  / Nicolas Longridge, Peter Clarke, Raheel Aftab, Tariq Ali ; Ed. Katharine Boursicot, David Sales . - Oxford : Oxford University Press, 2019 . - 314 p. . -  (Oxford assess and progress)

   

   ISBN 978-0-19-882517-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17973

Протетична дентална медицина

- 27 -

C II 2355-Материалознание 

Craig`s restorative dental materials  /  Ed. Ronald Sakaguchi, Jack Ferracane et al. . - 14th ed. . - St. Louis : Elsevier, 2019 . - 340 p.

   

   ISBN 978-0-323-47821-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17928

- 28 -

C II 2356-Протетична дентална медицина 

Field, James et al.

   Removable prosthodontics at a glance / James Field, Claire Storey . - Hoboken : Wiley-Blackwell, 2020 . - 112 p.

   

   ISBN 978-1-119-51074-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17929

Детска дентална медицина

- 29 -

C 3625 

Рималовска, Севда Илиева

   Кариес в съседство с обтурации в детска възраст : Автореферат / Севда Илиева Рималовска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 64 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 17979

- 30 -

С Д 96 

Рималовска, Севда Илиева

   Кариес в съседство с обтурации в детска възраст : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Севда Илиева Рималовска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 220 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 17980

Оперативно зъболечение и ендодонтия

- 31 -

C 3624 

Къртева, Теодора Георгиева

   Остеоимунологични аспекти за развитие и прогрес на хронични апикални периодонтити : Автореферат / Теодора Георгиева Къртева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 52 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 14179

- 32 -

С Д 95 

Къртева, Теодора Георгиева

   Остеоимунологични аспекти за развитие и прогрес на хронични апикални периодонтити : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Теодора Георгиева Къртева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 225 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 17976

Ортодонтия

- 33 -

C II 2358, C II 2358-Ортодонтия 

Contemporary orthodontics  / William R. Proffit, Henry W. Fields, Brent E. Larson, David M. Sarver . - 6th ed. . - Philadelphia : Elsevier, 2019 . - 729 p. . -  (Expert consult)

   

   ISBN 978-0-323-54387-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17931

- 34 -

C II 2353, C II 2353-Ортодонтия 

Littlewood, Simon J. et al.

   An introduction to orthodontics / Simon J. Littlewood, Laura Mitchell . - 5th ed. . - Oxford : Oxford University Press, 2019 . - 355 p.

   

   ISBN 978-0-19-880866-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17926

Орална и лицево-челюстна хирургия

- 35 -

C 3623 

Иванова, Василена Василева

   Предимплантно запазване на постекстракционната алвеола - клинични, рентгенологични и хистоморфологични изследвания : Автореферат / Василена Василева Иванова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 57 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 14163

Пародонтология и ЗОЛ

- 36 -

C II 2359, C II 2359-Пародонтология 

Newman, Michael G. et al.

   Newman and Carranza`s clinical periodontology / Michael G. Newman, Henry H. Takei, Perry R. Klokkevold ; Ed. Fermin A. Carranza . - 13th ed. . - Philadelphia : Elsevier, 2019 . - 913 p. . -  (Expert consult)

   

   ISBN 978-0-323-52300-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17932

Съдебна медицина

Токсикология

Урология

Фармакология

- 37 -

II 15719-Фармакология 

Rang and Dale`s pharmacology  / James M. Ritter, Rod Flower, Graeme Henderson, Yoon Kong Loke, David MacEwan et al. . - 9th ed. . - Edinburgh : Elsevier, 2020 . - 789 p. . -  (Student consult)

   

   ISBN 978-0-7020-7448-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17965

- 38 -

II 15720-Фармакология 

Whalen, Karen

   Pharmacology / Karen Whalen ; Ed. Carinda Feild, Rajan Radhakrishnan . - 7th ed. . - Philadelphia : Wolters Kluwer, 2019 . - 616 p. . -  (Lippincott`s illustrated reviews)

   

   ISBN 978-1-975106-70-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17966

Фармация

Физика. Биофизика

Физикална терапия. Рехабилитация

Физиология

- 39 -

II 15575, II 15575-Физиология 

Физиология на човека  : Учебник за студенти по медицина / Радослав Александров Гърчев, Лилия Александрова Витанова, Нина Юриева Белова, Ангел Димитров Куртев, Елка Бориславова Йорданова-Попова и др. ; Ред. Л. Витанова, Р. Гърчев . - 3. изд. . - София : АРСО, 2020 . - 562 с.

   

   ISBN 978-619-197-044-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17922

Хигиена. Екомедицина

- 40 -

37774 

Хранене и развитие  : Доклади от Четвърта мултифасетна конференция върху детското развитие, 5 - 6 април 2019, Пловдив /  Ред. Иван Иванов, Владимир Пилософ . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 253 с.

   

   ISBN 978-619-237-065-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14054

Химия. Биохимия

Хирургия

- 41 -

CD 113 

Новаков, Иван

   Остър корем : Монография / Иван Новаков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 1 CD

   

   ISBN 978-619-237-068-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14043

- 42 -

37775 

Хаджиев, Димитър Божидаров

   Хирургични аспекти при ингвинална херниопластика : Автореферат / Димитър Божидаров Хаджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 77 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 17977

- 43 -

Д 599 

Хаджиев, Димитър Божидаров

   Хирургични аспекти при ингвинална херниопластика : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Димитър Божидаров Хаджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 175 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 17978


 Индекс по АВТОРИ

Abbas, Abul 4 
Abbas, Abul K. 24 
Aftab, Raheel 26 
Ali, Tariq 26 
Aster, Jon C. 24 
Boursicot, Katharine 26 
Carranza, Fermin A. 36 
Clarke, Peter 26 
Feild, Carinda 38 
Ferracane, Jack 27 
Field, James 28 
Fields, Henry W. 33 
Flower, Rod 37 
Hauscheer, Jean R. 23 
Henderson, Graeme 37 
Klokkevold, Perry R. 36 
Kumar, Vinay 24 
Larson, Brent E. 33 
Lichtman, Andrew H. 4 
Littlewood, Simon J. 34 
Loke, Yoon Kong 37 
Longridge, Nicolas 26 
MacEwan, David 37 
Mitchell, Laura 34 
Murray, Patrick R. 7 
Naseri, Ayman 22 
Newman, Michael G. 36 
Pfaller, Michael A. 7 
Pillai, Shiv 4 
Proffit, William R. 33 
Radhakrishnan, Rajan 38 
Rapuano, Christopher J. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Ritter, James M. 37 
Rosenthal, Ken S. 7 
Sakaguchi, Ronald 27 
Sales, David 26 
Sarver, David M. 33 
Storey, Claire 28 
Stout, J.Timothy 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Takei, Henry H. 36 
Whalen, Karen 38 
Белова, Нина Юриева 39 
Витанова, Л. 39 
Витанова, Лилия Александрова 39 
Гърчев, Р. 39 
Гърчев, Радослав Александров 39 
Дерменджиев, Светлан Михов 5 6 
Иванов, Иван 25 40 
Иванова, Василена Василева 35 
Йорданова-Попова, Елка Бориславова 39 
Карачанак-Янкова, Сена 1 
Куртев, Ангел Димитров 39 
Къртева, Теодора Георгиева 31 32 
Лалчев, Стоян 1 
Левтерова, Боряна 2 
Мурджева, Мариана 8 
Новаков, Иван 41 
Петрова, Гергана 3 
Пилософ, Владимир 25 40 
Рималовска, Севда Илиева 29 30 
Тинчева, Радка 1 
Тончева, Драга 1 
Хаджидекова, Савина 1 
Хаджиев, Димитър Божидаров 42 43