НОВИ КНИГИ

Акушерство. Гинекология

- 1 -

37553- Психология, 37553-АГ 

Димитрова, Диана

   Психология на майчинството в контекста на акушерските грижи / Диана Димитрова . - Варна : СТЕНО, 2019 . - 248 с.

   

   ISBN 978-619-241-027-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15288

Анатомия. Хистология. Цитология. Ембриология

Анестезиология. Реанимация. Интензивна терапия

- 2 -

37554, 37554-АРИТ, 37554-Анестезиология, 37554-Хирургия 

Кратко ръководство по анестезиология и интензивно лечение  / Атанас Темелков, Велиян Платиканов, Георги Царянски, Иван Смилов, Вера Изикилова и др. ; Ред. Станчо Станчев . - София : Бултест Стандарт, 2018 . - 686 с.

   

   ISBN 978-954-92642-0-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15289

- 3 -

Д 562 

Лалова, Валентина Владимирова

   Оптимизиране деността на медицинските сестри в интензивното отделение, чрез протоколи за здравни грижи и оценка на ефективността от тях : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Валентина Владимирова Лалова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 271 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 15284

Биология. Паразитология. Медицинска генетика

Вътрешни болести

Пулмология. Фтизиатрия

- 4 -

37547, 37547-Болести на дихателната система, 37547-Вътрешни болести 

Стратиев, Велин

   Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) и коморбидности. Пациенти в риск / Велин Стратиев . - Варна : МУ - Варна, 2018 . - 164 с.

   

   ISBN 978-619-221-127-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15260

Гериатрия

Дерматология. Венерология

Диагностика

Доказателствена медицина

Езикознание

Здравеопазване. Социална медицина. МБС

- 5 -

II 14920, II 14920-Социална медицина 

[Сто и четиридесет] 140 години Университетска болница "Свети Георги" Пловдив : 1879 - 2019  : Алманах . - Пловдив : Б. и., 2019 . - 280 с.

   

   ISBN 978-619-7336-11-5 

 корица 

Сист. No: 15302

- 6 -

Д 559 

Мерджанова, Елена Георгиева

   Физическо развитие и здравно поведение на подрастващи (11-14 г.) в гр. Пловдив : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Елена Георгиева Мерджанова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 241 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 15271

- 7 -

37550 

Мерджанова, Елена Георгиева

   Физическо развитие и здравно поведение на подрастващи (11-14 г.) в гр. Пловдив : Автореферат / Елена Георгиева Мерджанова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 64 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 15272

- 8 -

Д 560 

Христамян-Цилев, Мери Арман

   Биофосфонат-асоциирана остеонекроза на челюстите - епидемиологично и клинично проучване : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Мери Арман Христамян-Цилев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 191 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 15273

- 9 -

37551 

Христамян-Цилев, Мери Арман

   Биофосфонат-асоциирана остеонекроза на челюстите - епидемиологично и клинично проучване : Автореферат / Мери Арман Христамян-Цилев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 63 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 15274

Имунология. Алергология

Инфекциозни болести. Епидемиология. Паразитология

Микробиология

Наука. Образование

- 10 -

37555 

Пътеводител на преподавателя  / Благой Маринов, Христо Добрев, Виктория Сарафян, Биянка Торньова, Диана Милиева, Стефан Костянев ; Ред. Благой Маринов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 120 с.

   

   ISBN 978-619-237-034-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15303

Неврология

Обща медицина

Онкология

Ортопедия. Травматология

Оториноларингология

Офталмология

Патология

Педиатрия

Професионални болести

Психиатрия. Медицинска психология

- 11 -

37553- Психология, 37553-АГ 

Димитрова, Диана

   Психология на майчинството в контекста на акушерските грижи / Диана Димитрова . - Варна : СТЕНО, 2019 . - 248 с.

   

   ISBN 978-619-241-027-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15288

- 12 -

37548-Психиатрия, 37548-Психология 

Попов, Георги

   Психопатология на комплексността / Георги Попов . - Варна : СТЕНО, 2019 . - 188 с.

   

   ISBN 978-619-241-010-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15261

Радиология

Дентална медицина

Пародонтология и заболявания на оралната лигавица

- 13 -

С Д 85 

Николов, Николай Веселинов

   Неинвазивни методи за ранна диагностика на оралните пренеоплазии : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Николай Веселинов Николов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 168 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 15275

- 14 -

C 3607 

Николов, Николай Веселинов

   Неинвазивни методи за ранна диагностика на оралните пренеоплазии : Автореферат / Николай Веселинов Николов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 68 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 15277

Съдебна медицина

Токсикология

- 15 -

37545-Токсикология 

Златева, Снежа

   Морска токсикология : Отравяния с храна от морето и инциденти от морски животни / Снежа Златева . - Варна : СТЕНО ; МУ - Варна, 2018 . - 230 с.

   

   ISBN 978-619-221-163-9 

   ISBN 978-954-449-977-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15258

- 16 -

37546-Токсикология 

Маринов, Петко

   Остри отравяния - съвременен поглед / Петко Маринов . - Варна : МУ - Варна ; СТЕНО, 2018 . - 188 с.

   

   ISBN 978-954-449-953-2 

   ISBN 978-619-221-129-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15259

Урология

Фармакология

- 17 -

Д 561 

Михайлова, Анита Стоянова

   Експериментално повлияване на паметови функции, възпаление и имуномодулация при приложението на прамипексол и толкапон : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Анита Стоянова Михайлова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 199 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 15278

- 18 -

37552 

Михайлова, Анита Стоянова

   Експериментално повлияване на паметови функции, възпаление и имуномодулация при приложението на прамипексол и толкапон : Автореферат / Анита Стоянова Михайлова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 52 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 15280

Фармация

Физика. Биофизика

Физикална терапия. Рехабилитация

Физиология

Хигиена. Екомедицина

Химия. Биохимия

Хирургия

- 19 -

II 14919, II 14919-Хирургия 

Manual of cardiovascular surgery  / Asen Ivanov, Bogomila Cheshmedzhieva, Buryan Kirov, Valentin Vasilev, Valentina Cholakova, Vasil Batselov, Vasil Panitsa, Georgi Hristov, Dimitar Batashki, Dimitar Yondov, Drago Zhelev, Evgenii Ivanov, Zaprin Vazhev, Ivan Bachvarov, Konstantin Dimitrov, Petar Slavov, Todor Gonovski, Hristo Rahman, Hristo Stoev, Yani Zahariev ; Ред. Zaprin Vazhev . - Plovdiv : MU - Plovdiv, 2019 . - 233 p.

   

   ISBN 978-619-237-032-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15290


 Индекс по АВТОРИ

Bachvarov, Ivan 19 
Batashki, Dimitar 19 
Batselov, Vasil 19 
Cheshmedzhieva, Bogomila 19 
Cholakova, Valentina 19 
Dimitrov, Konstantin 19 
Gonovski, Todor 19 
Hristov, Georgi 19 
Ivanov, Asen 19 
Ivanov, Evgenii 19 
Kirov, Buryan 19 
Panitsa, Vasil 19 
Rahman, Hristo 19 
Slavov, Petar 19 
Stoev, Hristo 19 
Vasilev, Valentin 19 
Vazhev, Zaprin 19 
Yondov, Dimitar 19 
Zahariev, Yani 19 
Zhelev, Drago 19 
Димитрова, Диана 1 11 
Добрев, Христо 10 
Златева, Снежа 15 
Изикилова, Вера 2 
Костянев, Стефан 10 
Лалова, Валентина Владимирова 3 
Маринов, Благой 10 
Маринов, Петко 16 
Мерджанова, Елена Георгиева 6 7 
Милиева, Диана 10 
Михайлова, Анита Стоянова 17 18 
Николов, Николай Веселинов 13 14 
Платиканов, Велиян 2 
Попов, Георги 12 
Сарафян, Виктория 10 
Смилов, Иван 2 
Станчев, Станчо 2 
Стратиев, Велин 4 
Темелков, Атанас 2 
Торньова, Биянка 10 
Христамян-Цилев, Мери Арман 8 9 
Царянски, Георги 2