НОВИ КНИГИ

Акушерство. Гинекология

 
36394-АГ 

Пенев, Иван

   Някои методи за терапевтично въздействие върху маточната шийка по време на бременността и раждането / Иван Пенев . - София : ИК "Зов", 2011 . - 300 с.

   

   ISBN 978-954-8772-21-1 

  

Сист. No: 11278

Анатомия. Хистология. Цитология. Ембриология

Анестезиология. Реанимация. Интензивна терапия

 
36396-АРИТ 

Платиканов, Вилиян

   Органно донорство : Същност, детекция, реализация / Вилиян Платиканов . - Варна : Б. и., 2012 . - 148 с.

   

   ISBN 978-954-9685-68-8 

  

Сист. No: 11284

Биология. Паразитология. Медицинска генетика

 
II 14458 

Сарафян, Виктория

   Мултимедиен лекционен курс по биология : За студенти по медицина, дентална медицина и фармация / Виктория Сарафян . - Пловдив : МИ ВАП, 2012 . - 171 с.

   

   ISBN 978-954-9806-72-4 

  

Сист. No: 11276

Вътрешни болести

 
II 14463, II 14463-Вътрешни болести 

Batalov, Anastas

   Textbook of propedeutics of internal diseases : Basic principles of physical examination / Anastas Batalov, Kamen Klinkanov, Snezhana Terziyska, Sevdalina Lambova, Mariela Geneva-Popova, Lina Stoyanova, Ivan Yakov, Rositza Karalilova, Velichka Popova, Stanislava Alimanska, Milen Karagjozov, Pavel Selimov, Вилиян Платиканов ; Ред. Anastas Batalov . - Plovdiv : Publ. Medical University Plovdiv, 2013 . - 374 p.

   

   ISBN 978-619-7085-01-3 

  

Сист. No: 11283

Нефрология

 
36400 

Зорчева-Вътева, Росица Йорданова

   Заместителна терапия на бъбречната функция с перитонеална диализа - съвременна клинична стратегия / Росица Йорданова Зорчева-Вътева . - Варна : Б. и., 2013 . - 120 с. + 1 dick

   

   ISBN 978-954-9685-56-5 

  

Сист. No: 11289

 
CD 78 

Програми за обучение на пациенти на диализа [CD-ROM]  /  Ред. Александър Стоянов . - Варна : МУ - Варна, 2012 . - 1 disk

   

   ISBN 978-954-9685-76-3 

  

Сист. No: 11297

Хематология

 
II 14461 

Atlas of peripheral blood  : The primary diagnostic tool /  Ed. Irma Pereira, Tracy I. George . - Philadelphia : Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins, 2012 . - 194 p.

   

   ISBN 978-0-7817-7780-3 

  

Сист. No: 11280

Гериатрия

Дерматология. Венерология

Диагностика

КАТ
 
II 14462-Рентгенова диагностика 

Burgener, Francis A. et al.

   Differential diagnosis in computed tomography / Francis A. Burgener, Cristopher Herzog, Steven P. Meyers et al . - 2nd ed. . - Stuttgart : Thieme, 2012 . - 854 p.

   

   ISBN 978-3-13-102542-5 

  

Сист. No: 11281

Доказателствена медицина

Езикознание

 
II 14464 

Stoykov, Vesselin

   Medical terminology / Vesselin Stoykov . - Varna : MU - Varna, 2012 . - 312 p.

   

   ISBN 978-954-9685-77-0 

  

Сист. No: 11288

Здравеопазване. Социална медицина. МБС

 
36399 

Желева, Тодорка

   Кратка история на Медицински колеж - Варна / Тодорка Желева . - Варна : МУ - Варна, 2012 . - 112 с.

   

   ISBN 978-954-9685-24-4 

  

Сист. No: 11287

 
II 14459 

Сапунджиев, К.

   Кратък лекционен курс по медицина на бедствените ситуации / К. Сапунджиев . - Пловдив : МИ "Лакс Бук", 2013 . - 76 с.

   

   ISBN 978-954-8326-67-4 

  

Сист. No: 11277

 
CD 77 

Статистически методи в здравеопазването  : Сборник задачи [CD-ROM] . - Варна : МУ - Варна, 2012 . - 1 disk

   

   ISBN 978-954-9685-72-5 

  

Сист. No: 11296

Имунология. Алергология

Инфекциозни болести. Епидемиология. Паразитология

Микробиология

Наука. Образование

Неврология

 
A 255

Инсульт  /  Ред. Е. И. Гусев . - Москва : Медиа Сфера, 2013 . - 72 с. . -  (Журнал неврологии и психиатрии имени С. С. Корсакова ; вып.2,т.113,3)

   
   http://www.mediasphera.ru 

  

Сист. No: 11272

Обща медицина

 
CD 76 

Manual of clinical medicine [CD-ROM]  . - Varna : MU - Varna . - 1 disk

   

   ISBN 978-954-9685-70-1 

  

Сист. No: 11295

Онкология

Ортопедия. Травматология

Оториноларингология

Офталмология

Патология

Педиатрия

 
A 577

Редки болести в педиатрията  /  Ред. Др. Бобев . - София : Българска педиатрична асоциация, 2012 . - 66 с. . -  (Педиатрия ; s. 1)

   

  

Сист. No: 11273

Професионални болести

Психиатрия. Медицинска психология

 
II 14460 

The Oxford handbook of sleep and sleep disorders  /  Ed. Charles M. Morin, Colin A. Espie . - Oxford : Oxford University Press, 2012 . - 890 p.

   

   ISBN 978-0-19-537620-3 

  

Сист. No: 11279

 
II 14457, II 14457-Психиатрия 

Психиатрия  : Учебник за студенти и специализиращи лекари / Антон Славчев, Валентин Акабалиев, Георги Ончев, Георги Попов, Иво Митрев и др ; Ред. Вихра Миланова . - София : Медицина и физкултура, 2013 . - 554 с.

   

   ISBN 978-954-420-301-6 

  

Сист. No: 11275

Радиология

Дентална медицина

Съдебна медицина

 
36396-АРИТ 

Платиканов, Вилиян

   Органно донорство : Същност, детекция, реализация / Вилиян Платиканов . - Варна : Б. и., 2012 . - 148 с.

   

   ISBN 978-954-9685-68-8 

  

Сист. No: 11284

Токсикология

Урология

 
36397-Урология 

Ганев, Т.

   Интермитентна хормонотерапия при карцином на простата / Т. Ганев . - Варна : Б. и., 2012 . - 131 с.

   

   ISBN 978-954-9685-78-7 

  

Сист. No: 11285

 
36398-Урология 

Хинев, Александър

   Хирургично лечение на простатния карцином / Александър Хинев : Фабер, 2013 . - 556 с.

   

   ISBN 978-954-400-868-0 

  

Сист. No: 11286

Фармакология

 
II 14469 

Вълчева-Кузманова, Стефка Василева

   Основи на фармакологията, лекарствената употреба и фармакоикономиката : Учебник и учебна тетрадка за студенти / Стефка Василева Вълчева-Кузманова . - Варна : МУ - Варна, 2012 . - 120 с.

   

   ISBN 978-954-9685-75-6 

  

Сист. No: 11294

 
II 14468 

Сборник с тестови въпроси по фармакология  /  Ред. Стефка Вълчева-Кузманова, Мария Желязкова-Савова . - Варна : Б. и., 2012 . - 132

   

   ISBN 978-954-9685-82-4 

  

Сист. No: 11293

Фармация

Физика. Биофизика

Физикална терапия. Рехабилитация

Физиология

Хигиена. Екомедицина

Химия. Биохимия

 
II 14466 

Задачи и практически упражнения по биохимия  : Ръководство за студенти по медицина / Диана Иванова, Бистра Галунска, Милка Нашар и др . - Варна : МУ - Варна, 2011 . - 164 с.

   

   ISBN 978-954-9685-59-6 

  

Сист. No: 11291

 
II 14467 

Задачи и практически упражнения по биохимия  : Ръководство за студенти по фармация / Диана Иванова, Бистра Галунска, Неше Назифова и др . - Варна : МУ - Варна, 2012 . - 88 с.

   

   ISBN 978-954-9685-74-9 

  

Сист. No: 11292

 
C II 2272 

Ръководство по биохимия за студенти по дентална медицина  / Бистра Галунска, Диана Иванова, Деяна Ванкова и др . - Варна : МУ - Варна, 2012 . - 128 с.

   

   ISBN 978-954-9685-67-1 

  

Сист. No: 11300

 
II 14465 

Станчева, Мона и др.

   Сборник задачи за кандидатстудентски изпит по химия / Мона Станчева, Любомир Македонски, Румяна Черкезова . - Варна : МУ - Варна, 2013 . - 32 с.

   

   ISBN 978-954-9685-81-7 

  

Сист. No: 11290

Хирургия

 
36395, 36395-Пластична хирургия и изгаряния, 36395-Хирургия 

Янев, Красимир

   Епидемиология и оперативно лечение на изгаряне по китка и ръка / Красимир Янев ; Ред. Иван Трайков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 96 с.

   

   ISBN 978-619-7085-02-0 

  

Сист. No: 11282

Художествена литература

 
I 2015 

Миленков, Стоян

   Смешно / Стоян Миленков . - Пловдив : ИК ВАП, 2013 . - 1024 с.

   

   ISBN 978-954-8326-67-4 

  

Сист. No: 11274


 Индекс по АВТОРИ

Alimanska, Stanislava 4 
Batalov, Anastas 4 
Burgener, Francis A. 8 
Espie, Colin A. 16 
Geneva-Popova, Mariela 4 
George, Tracy I. 7 
Herzog,Cristopher 8 
Karagjozov, Milen 4 
Karalilova, Rositza 4 
Klinkanov, Kamen 4 
Lambova, Sevdalina 4 
Meyers, Steven P. 8 
Morin, Charles M. 16 
Pereira, Irma 7 
Popova, Velichka 4 
Selimov, Pavel 4 
Stoyanova, Lina 4 
Stoykov, Vesselin 9 
Terziyska, Snezhana 4 
Yakov, Ivan 4 
Акабалиев, Валентин 17 
Бобев, Др. 15 
Ванкова, Деяна 25 
Вълчева-Кузманова, Стефка 22 
Вълчева-Кузманова, Стефка Василева 21 
Галунска, Бистра 23 24 25 
Ганев, Т. 19 
Гусев, Е. И. 13 
Желева, Тодорка 10 
Желязкова-Савова, Мария 22 
Зорчева-Вътева, Росица Йорданова 5 
Иванова, Диана 23 24 25 
Македонски, Любомир 26 
Миланова, Вихра 17 
Миленков, Стоян 28 
Митрев, Иво 17 
Назифова, Неше 24 
Нашар, Милка 23 
Ончев, Георги 17 
Пенев, Иван 1 
Платиканов, Вилиян 2 4 18 
Попов, Георги 17 
Сапунджиев, К. 11 
Сарафян, Виктория 3 
Славчев, Антон 17 
Станчева, Мона 26 
Стоянов, Александър 6 
Трайков, Иван 27 
Хинев, Александър 20 
Черкезова, Румяна 26 
Янев, Красимир 27