bullet

Начало

Правила за ползване

Електронни ресурси

Периодични издания на хартиен носител

Библиотечно-информационни услуги

Проекти

Работно време

Галерии

Изложби

Награди

Контакти

Полезни връзки

 

Основни дейности
Фондове и каталози

Структура

Историческа справка

 

Отдалечен достъп до електронни ресурси

 

 

Двумесечен пробен достъп до мултидисциплинарни бази данни на ProQuest

До 31 декември 2016 г. преподаватели, студенти, докторанти и специализанти в МУ-Пловдив имат възможността да ползват безплатно три мултидисциплинарни бази данни на ProQuest:

  • ProQuest Central – включва пълнотекстови статии в периодични издания от всички основни области на знанието, сред които: медицина, здравеопазване, литература, езикознание, образование, наука и технологии.

  • SciTech Premium Collection - предоставя публикации в 10 научни области: биология, околна среда, земеделие, инженерство, съвременни технологии и др. Съдържа над 9200 заглавия, от които 7100 в пълен текст, 1.8 милиона индексирани таблици и фигури и 11 милиона патента.

  • ProQuest Dissertations & Theses Global - колекцията е най-голямата база данни с електронни тези и дисертации, достъпни онлайн, и включва 4 милиона публикации от над 3000 университета по целия свят.

Достъпът се осъществява от университетската мрежа на адрес https://trials.proquest.com/trials/trialSummary.action?view=subject&trialBean.token=HJ98PPXE7XBOV42P80PA, както и чрез предоставяната от БИЦ услуга за отдалечен достъп до електронни ресурси.

Допълнителна информация:

ProQuest Central

ProQuest® Dissertations & Theses Global

SciTech Premium Collection

 

 

Едномесечен  пробен достъп до базите данни на CABI
Global Health и Leisure Tourism

До 16 ноември 2016 г. преподаватели, студенти, докторанти и специализанти от Медицински университет – Пловдив имат възможност да ползват онлайн ресурсите Global Health и Leisure Tourism на CABI (Centre for Agriculture and Biosciences International).

Global Health е единствената база данни за специалисти, посветена на общественото здраве, и съдържа над 2.7 милиона записа на научни публикации от 1973 г. насам, както и постоянно нарастващ брой пълнотекстови статии (над 68 000) от списания, конференции и доклади.

Leisure Tourism предлага достъп до над 160 000 резюмета (вкл. повече от 6500 пълнотекстови документа), новини и обзорни статии и над 2000 глави от книги, включително в областите спорт, балнеология, хранене и много други.

Ресурсите са достъпни в рамките на университетската мрежа на адрес: www.cabdirect.org и http://www.cabi.org/leisuretourism, както и чрез услугата отдалечен достъп, предоставяна от Библиотечно-информационния център на МУ.

Допълнителна информация може да бъде получена във всички библиотеки на БИЦ.

 

  Тримесечен пробен достъп до списания на Bentham Science

От 1 октомври до 31 декември 2016 г. преподаватели, докторанти, студенти и специализанти от МУ–Пловдив имат възможността да ползват безплатно списания от колекцията на Bentham Science.

Пробният достъп включва над 30 списания в областите: аналитична химия, органична химия, биохимия, биоинформатика, биотехнологии, лекарствена терапия, фармакология, имунология и др. и обхваща публикуваното съдържание в периода 2000-2016 г.
Списанията са достъпни от университеската мрежа на адрес http://www.eurekaselect.com/ и чрез предлаганата от БИЦ услуга за отдалечен достъп.

 

 

 

Списък на български научни списания в областта на медицината, индексирани и реферирани в международни бази данни

 

 

 

 Учебна литература:

Медицина

Дентална медицина

 

 

  

  Информационни бюлетини "Нови книги" 

Фонд "Научно наследство на МУ-Пловдив"

 

                     Абонирани електронни ресурси

                    

 Допълнителна информация ще откриете в Електронни ресурси

 

 

 

Отдалечен достъп до Web of ScienceSM  на Thomson Reuters
Платформата Web of ScienceSM вече е достъпна и от компютри и мобилни устройства извън мрежата на МУ - Пловдив.
За активиране на отдалечения достъп е необходимо:
1. От компютър, свързан към университетската мрежа да се регистрирате като потребител на адрес www.webofknowledge.com
2. Всеки регистриран потребител получава право за отдалечен достъп от 5 персонални устройства. Достъпът се извършва от адрес www.webofknowledge.com чрез линка за Регистрирани потребители, като се въвеждат данните от личната регистрация.
Чрез платформата Web of ScienceSM са достъпни следните електронни продукти:
Web of ScienceSM  Core Collection (1985-present)
BIOSIS Citation IndexSM (1985-present)
MEDLINE® (1950-present)
Journal Citation Reports®
Допълнителна информация и съдействие можете да получите на тел. 602522 и 602034.
 

 

  Researcher ID ви дава възможност:

Да се идентифицирате в световната научна общност със свое уникално ID

Да направите достъпна вашата научна дейност

Да намерите изследователи в областите, които ви интересуват

 

 

Фонд ”Научно наследство на МУ – Пловдив”

От началото на 2005 г. започна създаването на фонд ”Научно наследство на МУ – Пловдив”, съставен от дисертации, автореферати, монографии, учебници и учебни помагала, албуми и др.
Обособяването на фонда цели да се събере и съхрани научната продукция на университета.
Приканваме ви да подкрепите тази инициатива, като предоставите на БИЦ екземпляри от вашите публикации.

 

© 2004-2016  Библиотечно-информационен център, МУ-Пловдив

Последна актуализация: 13.09.2016